mapa strony   |   kontakt   |


Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej istnieje od 1991 r. i jest niezależną, samofinansującą się instytucją pozarządową typu non profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki.

Statutowe cele FNP to:

* wspieranie wybitnych naukowców i zespołów badawczych,
* działanie na rzecz transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej,
* wspomaganie różnych inicjatyw inwestycyjnych służących nauce w Polsce.

Fundacja realizuje je poprzez:

* przyznawanie indywidualnych nagród i stypendiów dla naukowców,
* przyznawanie subwencji na modernizację warsztatów naukowych i ochronę zbiorów naukowych,
* przyznawanie subwencji na wdrażanie osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej,
* inne formy wspierania ważnych przedsięwzięć służących nauce (jak np.: programy wydawnicze, konferencje).

Fundacja coraz aktywniej angażuje się także we wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej, w działania ułatwiające wymianę myśli naukowej oraz zwiększanie samodzielności naukowej młodego pokolenia uczonych.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
ul. Krasickiego 20/22
02-611 Warszawa
tel. 022/ 845 95 01
fax. 022/ 845 95 05

www.fnp.org.pl
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Magdalena Sordyl
Dokument z dnia: 19.10.2012
Dokument oglądany razy: 126 023
Opublikował: Jakub Rytka
Publikacja dnia: 28.08.2014
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl