mapa strony   |   kontakt   |


Praca w FNP

Wersja archiwalna zmieniona dnia 24.04.2013


Specjalista ds. Umów i Kontroli

Miejsce pracy: Warszawa

nr ref. 03/04/DPU

Główne zadania:

- weryfikacja sprawozdań finansowych beneficjentów Fundacji,

- przeprowadzanie kontroli w miejscu realizacji projektów (m.in. kontrola dokumentów finansowych, przygotowywanie informacji pokontrolnych oraz monitorowanie wdrożenia zaleceń pokontrolnych),

- przygotowywanie umów o dofinasowanie projektów,

- monitorowanie realizacji umów z beneficjantami.

Wymagania:

- wyższe wykształcenie (preferowane kierunki: finanse, rachunkowość, ekonomia),

- co najmniej roczne doświadczenie w zakresie rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE,

- umiejętność weryfikacji lub sporządzania sprawozdań finansowych z realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE,

- znajomość zasad rachunkowości,

- znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,

- znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym, komunikacyjnym,

- dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności arkuszy kalkulacyjnych,

- komunikatywność, zdolności interpersonalne oraz wysoka kultura osobista,

- doskonała organizacja pracy własnej oraz współpracy w zespole,

- odpowiedzialność i samodzielność w realizacji powierzonych zadań.

Oferujemy:

- atrakcyjne warunki pracy,

- pakiet socjalny (m in. prywatną opiekę medyczną, fundusz emerytalny),

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na okres 2 lat z możliwością przedłużenia,

- szkolenia oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego (z zaznaczonym nr ref.) na adres: rekrutacja@fnp.org.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 10 maja 2013 roku.

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.)”.

;;;;;*Specjalista ds. Rozliczeń i Płatności

Miejsce pracy: Warszawa

nr ref. 01/04/DFK

Główne obowiązki:

- Przygotowywanie płatności krajowych i zagranicznych oraz realizacja przelewów.

- Monitorowanie terminów płatności.

- Kontrola płatności z warunkami zawartymi w umowach.

- Uzgadnianie sald kont rozrachunkowych i wyjaśnianie różnic.

- Sporządzanie codziennych raportów dotyczących wpływów i wypływów finansowych.

- Rozliczanie i kontrola poprawności sporządzanych delegacji pracowniczych.

- Rozliczanie zaliczek pracowników.

- Rozliczanie umów cywilnoprawnych.

- Prowadzenie obrotu gotówkowego (nieznaczna skala operacji gotówkowch).

Wymagania:

- Wykształcenie wyższe (wskazane wykształcenie kierunkowe).

- Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub w dziale księgowości minimum 8 lat.

- Dyskrecja, lojalność i uczciwość.

- Duża sumienność, dokładność i skrupulatność.

- Praktyczne umiejętności obsługi oprogramowania księgowo-finansowego i bankowości elektronicznej.

- Komunikatywność i dobra organizacja pracy własnej oraz współpracy w zespole.

- Umiejętność analitycznego myślenia i nastawienia na rozwiązywanie problemów.

- Samodzielność i odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań.

Oferujemy:

- Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

- Atrakcyjne warunki pracy.

- Pakiet socjalny (m.in. prywatna opieka medyczna, pracowniczy program emerytalny.)

- Szkolenia specjalistyczne oraz możliwości dalszego doskonalenia zawodowego.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem oraz listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@fnp.org.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 10 maja 2013 roku.

Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, t. jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.)”.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Magdalena Sordyl
Dokument z dnia: 28.01.2011
Dokument oglądany razy: 3 965
Opublikował: Jakub Rytka
Publikacja dnia: 24.04.2013
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl