mapa strony   |   kontakt   |


Praca w FNP

Wersja archiwalna zmieniona dnia 18.04.2013


Specjalista ds. Umów i Kontroli

Miejsce pracy: Warszawa

nr ref. 03/04/DPU

Główne zadania:

- weryfikacja sprawozdań finansowych beneficjentów Fundacji,

- przeprowadzanie kontroli w miejscu realizacji projektów (m.in. kontrola dokumentów finansowych, przygotowywanie informacji pokontrolnych oraz monitorowanie wdrożenia zaleceń pokontrolnych),

- przygotowywanie umów o dofinasowanie projektów,

- monitorowanie realizacji umów z beneficjantami.

Wymagania:

- wyższe wykształcenie (preferowane kierunki: finanse, rachunkowość, ekonomia),

- co najmniej roczne doświadczenie w zakresie rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE,

- umiejętność weryfikacji lub sporządzania sprawozdań finansowych z realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE,

- znajomość zasad rachunkowości,

- znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,

- znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym, komunikacyjnym,

- dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności arkuszy kalkulacyjnych,

- komunikatywność, zdolności interpersonalne oraz wysoka kultura osobista,

- doskonała organizacja pracy własnej oraz współpracy w zespole,

- odpowiedzialność i samodzielność w realizacji powierzonych zadań.

Oferujemy:

- atrakcyjne warunki pracy,

- pakiet socjalny (m in. prywatną opiekę medyczną, fundusz emerytalny),

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na okres 2 lat z możliwością przedłużenia,

- szkolenia oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego (z zaznaczonym nr ref.) na adres: rekrutacja@fnp.org.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 10 maja 2013 roku.

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.)”.Stażystka/Stażysta w Zespole ds. Umów i Kontroli (POIG)

Miejsce stażu: Warszawa

nr ref. 02/04/DPU

Główne zadania:

• ocena formalna sprawozdań finansowych beneficjentów Fundacji;

• opracowywanie i wprowadzanie informacji do bazy danych;

• inne prace biurowe.<>

Wymagania:

• studentka/student ostatnich lat studiów wyższych lub absolwentka/absolwent (preferowane wykształcenie ekonomiczne, zwłaszcza w zakresie księgowości i/lub finansów);

• znajomość podstaw rachunkowości i standardów sprawozdawczości finansowej;

• dobra znajomość pakietu MS Office; <>

• mile widziane doświadczenie w obsłudze funduszy unijnych, księgowości bądź audycie.

Oczekiwania:

• dokładność i sumienność,

• umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania syntetycznych wniosków.

Staż będzie realizowany odpłatnie w ramach umowy zlecenie zawartej na okres 2 - 3 miesięcy. Planowany termin rozpoczęcia stażu: 15 maja 2013 r.

Staż finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka).

Osoby zainteresowane stażem prosimy o przesłanie CV (z zaznaczonym nr ref.) na adres: rekrutacja@fnp.org.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 22 kwietnia 2013 r.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, t. jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”. Nadesłanych ofert nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej wyłącznie na potrzeby procesu rekrutacji. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wniesienia sprzeciwu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niezbędne do rozpatrzenia oferty.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Magdalena Sordyl
Dokument z dnia: 28.01.2011
Dokument oglądany razy: 3 904
Opublikował: Jakub Rytka
Publikacja dnia: 18.04.2013
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl