mapa strony   |   kontakt   |


Witamy w SmodBIP!

Wersja archiwalna zmieniona dnia 21.04.2009
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej istnieje od 1991 r. i jest niezależną, samofinansującą się instytucją pozarządową typu non profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. Statutowe cele FNP to: * wspieranie wybitnych naukowców i zespołów badawczych, * działanie na rzecz transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej, * wspomaganie różnych inicjatyw inwestycyjnych służących nauce w Polsce. Fundacja realizuje je poprzez: * przyznawanie indywidualnych nagród i stypendiów dla naukowców, * przyznawanie subwencji na modernizację warsztatów naukowych i ochronę zbiorów naukowych, * przyznawanie subwencji na wdrażanie osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej, * inne formy wspierania ważnych przedsięwzięć służących nauce (jak np.: programy wydawnicze, konferencje). Fundacja coraz aktywniej angażuje się także we wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej, w działania ułatwiające wymianę myśli naukowej oraz zwiększanie samodzielności naukowej młodego pokolenia uczonych.
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Magdalena Kowalczyk
Dokument z dnia: 16.04.2009
Dokument oglądany razy: 67
Opublikował: Magdalena Kowalczyk
Publikacja dnia: 21.04.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl