mapa strony   |   kontakt   |


Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Wersja archiwalna zmieniona dnia 25.10.2012
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej istnieje od 1991 r. i jest niezależną, samofinansującą się instytucją pozarządową typu non profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki.

Statutowe cele FNP to:

* wspieranie wybitnych naukowców i zespołów badawczych,
* działanie na rzecz transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej,
* wspomaganie różnych inicjatyw inwestycyjnych służących nauce w Polsce.

Fundacja realizuje je poprzez:

* przyznawanie indywidualnych nagród i stypendiów dla naukowców,
* przyznawanie subwencji na modernizację warsztatów naukowych i ochronę zbiorów naukowych,
* przyznawanie subwencji na wdrażanie osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej,
* inne formy wspierania ważnych przedsięwzięć służących nauce (jak np.: programy wydawnicze, konferencje).

Fundacja coraz aktywniej angażuje się także we wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej, w działania ułatwiające wymianę myśli naukowej oraz zwiększanie samodzielności naukowej młodego pokolenia uczonych.

Fundacja nie przyznaje subwencji na:

*realizację zadań statutowych i uzupełnianie budżetu placówek naukowych; *dofinansowanie studiów wyższych, studiów doktoranckich i studiów podyplomowych; *organizowanie seminariów, konferencji, szkół letnich i studenckich wypraw naukowych; *dofinansowanie udziału w kursach i wyjazdach szkoleniowych; *publikowanie wyników badań, materiałów konferencyjnych i dofinansowanie czasopism (z wyjątkiem publikacji w systemie Open Access, których finansowanie dostępne jest w ramach niektórych programów); *uzupełnianie zasobów bibliotecznych i muzealnych; *działalność o charakterze popularyzatorskim i popularnonaukowym; *zakupy wyposażenia o charakterze typowo dydaktycznym.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Grażyny 11
02-548 Warszawa
tel. 022/ 845 95 01
fax. 022/ 845 95 05

www.fnp.org.pl
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Magdalena Sordyl
Dokument z dnia: 30.04.2009
Dokument oglądany razy: 22 275
Opublikował: Magda Sordyl
Publikacja dnia: 25.10.2012
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl