BIP - Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Praca w FNP

Wersja archiwalna z dnia 04.04.2013


Stażystka/Stażysta w Zespole ds. Umów i Kontroli (POIG)

Miejsce stażu: Warszawa

nr ref. 02/04/DPU

Główne zadania:

• ocena formalna sprawozdań finansowych beneficjentów Fundacji;

• opracowywanie i wprowadzanie informacji do bazy danych;

• inne prace biurowe.

Wymagania:

• studentka/student ostatnich lat studiów wyższych lub absolwentka/absolwent (preferowane wykształcenie ekonomiczne, zwłaszcza w zakresie księgowości i/lub finansów);

• znajomość podstaw rachunkowości i standardów sprawozdawczości finansowej;

• dobra znajomość pakietu MS Office;

• mile widziane doświadczenie w obsłudze funduszy unijnych, księgowości bądź audycie.

Oczekiwania:

• dokładność i sumienność,

• umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania syntetycznych wniosków.

Staż będzie realizowany odpłatnie w ramach umowy zlecenie zawartej na okres 2 - 3 miesięcy. Planowany termin rozpoczęcia stażu: 15 maja 2013 r.

Staż finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka).

Osoby zainteresowane stażem prosimy o przesłanie CV (z zaznaczonym nr ref.) na adres: rekrutacja@fnp.org.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 22 kwietnia 2013 r.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, t. jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”. Nadesłanych ofert nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej wyłącznie na potrzeby procesu rekrutacji. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wniesienia sprzeciwu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niezbędne do rozpatrzenia oferty.

Podpisał: Magdalena Sordyl
Dokument z dnia: 28.01.2011
Dokument oglądany razy: 3 866
Opublikował: Magda Sordyl
Publikacja dnia: 04.04.2013
 
wydruk z dnia: 1.08.2021 // bip.fnp.org.pl